Betingelser Ny start bootcampen

SERVICEVILKÅR NY START BOOTCAMPEN

Ved å kjøpe Ny start bootcampen fra Jorunn Krokeide godtar du følgende juridiske vilkår uten endring, og du anerkjenner å ha lest dem:

TILGANG TIL KURSET

Kurset inkluderer kursinnhold, videoer, innspilte meditasjoner og / eller lydinnhold, live og / eller forhåndsinnspilte samtaler og / eller diskusjoner i kurs relaterte forum (samlet kalt “kursmateriale”).

Kurset og kursmaterialet kan bare åpnes av deg – den enkelte som er dokumentert kunde hos Jorunn Krokeide. Du godtar at kurset og kursmaterialet, inkludert eventuelle brukernavn eller passord, kun må brukes av deg som tillatt her og må ikke selges eller distribueres uten Jorunn Krokeide´s uttrykkelige skriftlige samtykke.

Din adgang til kurset kan bli tilbakekalt på grunn av manglende overholdelse av disse vilkårene for bruk eller for ikke å foreta rettidig og full betaling til Jorunn Krokeide for kjøp av kurset.

Å SKAPE EN KONTO

For å få tilgang til kurset, kan du bli bedt om å gi opplysninger om deg selv, inkludert ditt navn, e-postadresse, brukernavn og passord og annen personlig informasjon. Du aksepterer at informasjonen du oppgir alltid vil være nøyaktig, korrekt og oppdatert.

VÅR INTELLEKTUELLE EIENDOM

Du godtar at kurset og kursmaterialet inneholder informasjon som eies av Jorunn Krokeide og er beskyttet av opphavsrett. Du aksepterer å ikke bruke kurset eller kursmaterialet på en måte som utgjør en overtredelse av Jorunn Krokeide´s rettigheter eller som ikke er autorisert av Jorunn Krokeide. Bruken og deling av Jorunn Krokeide´s kurs og kurs materiale, på en måte som ikke er akseptert, er strengt forbudt og krenker Jorunn Krokeide´s rettigheter og kan utsette deg for søksmål for brudd på Jorunn Krokeide´s immaterielle rettigheter.

Selskapet gir deg en personlig brukertilgang til kurset og kursmaterialet til din egen personlige og ikke-kommersielle bruk. Med mindre annet er oppgitt, bekrefter du og aksepterer at du ikke har rett til å modifisere, redigere, kopiere, selge, distribuere, duplisere, lease, reprodusere, endre, forbedre eller på noen måte utnytte noe av kitét eller kursmaterialet på noen måte eller medium (inkludert via e-post eller andre elektroniske midler). Du skal ikke fjerne noen forfatter betegnelse fra noen deler av kurset og kurs materialent.

BETALING FOR KURSET

Du samtykker i å foreta rettidig og full betaling til Jorunn Krokeide for kurset (uansett om du valgte å betale kurset i sin helhet eller med en betalingsplan).

Du autoriserer Jorunn Krokeide til automatisk å trekke kredittkortet på filen for alle kurs balanser som du skylder, og du samtykker i å holde denne informasjonen oppdatert og oppdatert. Hvis noen betaling er utilstrekkelig eller blir avvist av en eller annen grunn, kan Jorunn Krokeide tilbakekalle tilgangen til kurset.

ANGRERETT

Angrerett gjelder ikke ved kjøp av digitale produkter (Angrerettloven kapittel 6 §22):– tjeneste etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen,– levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.I det du har betalt og meldt deg inn, får du automatisk logget deg inn og har umiddelbart tilgang til hele kurset. Derfor gjelder ikke lov om angrerett i dette tilfellet.

Men vi ønsker oss kun fornøyde kunder, derfor vil vi allikevel gi deg mulighet til å heve kjøpet. Om du ønsker å angre kjøpet ditt, så MÅ du si i fra skriftlig på mail til oss, innen 7(syv) dager fra kursstart datoen. Kursstart datoen er definert som den første dagen som Jorunn Krokeide gav deg tilgang til kurset.

KUNDESERVICE

E-poststøtte til kurset vil være tilgjengelig på post@jorunnkrokeide.no

LOVGIVENDE FORMÅL

For å få tilgang til eller bruke kurset må du være minst atten (18) år gammel og ha den nødvendige makt og myndighet til å inngå disse vilkårene for bruk. Du kan bare bruke kurset for lovlige og legitime formål. Du samtykker i å være økonomisk ansvarlig for alle kjøp som er gjort av deg. Du skal ikke legge inn eller overføre noe materiale som bryter eller krenker andres rettigheter, eller som er truende, fornærmende, ærekrenkende, forringende, uanstendig eller på annen måte anstøtende eller strider mot norsk lov.

REFUSJON AV TJENESTE

Vi forbeholder oss retten til å nekte tilgang til kurset og kursmaterialet til enhver person, uten forpliktelse til å tildele grunn til å gjøre det. Vi kan til enhver tid endre eller avbryte ethvert aspekt eller trekk ved kitét, forutsatt at vi oppfyller vårt tidligere ansvar til deg basert på godkjenning av betalingen.

Vi forbeholder oss retten til umiddelbart å fjerne deg fra kurset uten tilbakebetaling dersom du bryter disse vilkårene.

FEIL, UNØYAKTIGHETER OG MANGLER

Informasjon gitt om eller i kurset eller kursmaterialet kan endres. Jorunn Krokeide gir ingen garanti for at informasjonen, uavhengig av kilden, er nøyaktig, fullstendig, pålitelig, gjeldende eller feilfri. Jorunn Krokeide frasier seg ethvert ansvar for unøyaktighet, feil eller ufullstendighet i kurset eller i kursmaterialet.

FORHOLDET MELLOM PARTENE

Du godtar at Jorunn Krokeide opptrer som en uavhengig entreprenør, og at det ikke opprettes et partnerskap eller et joint venture mellom oss.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ved å kjøpe kurset aksepterer du, du aksepterer og forstår at dette ikke er en medisinsk behandling og at du selv er fullt ut ansvarlig for din egen fremdrift og dine resultater. Kurset er ingen medisinsk behandling. Og ingenting i kurset vårt er et løfte eller garanti for resultater. Du skal på ingen måte stoppe å oppsøke din lege og er du usikker på om det passer for deg og din helse å meditere, så må du ta opp dette med din lege.

TREDJEPARTS RESSURSER

Kurset eller kursmaterialet kan inneholde linker til tredjeparts nettsteder og ressurser. Du erkjenner og godtar at vi ikke er ansvarlige for tilgjengeligheten, nøyaktigheten, innholdet eller retningslinjene til tredjeparts nettsteder eller ressurser. Lenker til slike nettsteder eller ressurser innebærer ikke noen tilknytning til Jorunn Krokeide. Du erkjenner ansvaret for og antar all risiko som oppstår som følge av din bruk av slike nettsteder eller ressurser.

ANSVARSBEGRENSNING

DU ER ENIG I AT Jorunn Krokeide ikke under noen omstendigheter er ansvarlig for eventuelle indirekte, spesielle, følgeskader eller straffbare skader (inkludert tapt fortjeneste) som oppstår. Jorunn Krokeide´s ansvar vil under ingen omstendigheter overstige prisen kunden faktisk betalte til Jorunn Krokeide for kurset.

ENDRE VILKÅR

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere vilkårene for bruk når som helst. Slike endringer er effektive umiddelbart ved at vi legger inn de nye vilkårene for bruk av dette kurset på nettsiden www. https://jorunnkrokeide.no/terms-and-conditions/. Eventuell bruk av kurset av deg etter at en endring er gjort betyr at du godtar disse endringene.

EFFEKTEN AV OVERSKRIFTENE

Emne overskriftene i avsnittene i vilkårene for bruk er kun inkludert for enkelhets skyld og skal ikke påvirke fortolkning av noen av bestemmelsene.

Vår personvernpolicy

Vennligst se vår personvernerklæring https://jorunnkrokeide.no/private-policy/
Oppdatert dato: Juni 2018